H3R

Ga naar item Sinds enige weken is H3R.nl online, de website voor het Human Resource bedrijf van Hanneke van der Helm in Hilversum.

site is opgeleverd in december 2007

Omdat de man van Hanneke de site zelf wil onderhouden, is besloten de site zo eenvoudig mogelijk te maken in HTML. Wel is gebruik gemaakt van CSS.