Joomla weblog


Flash content in Joomla - methode 3
Flash in Joomla
Ik blijk ooit de JCE editor te hebben geïnstalleerd. Die zit niet in de standaard installatie van Joomla. De standaard bijgeleverde editor heeft echter de mogelijkheid een SWF file in te voegen in een content-item.
Probleem dus voorgoed opgelost ?


Share this!